Play Dino Shop: ศูนย์รวมเสื้อผ้าเด็ก คุณภาพพรีเมียม ราคาประหยัด

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า


ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0215-BU)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0215-BU)

ราคา 230 บาท จากราคาปกติ 495 บาท
มี 4 ขนาด S / M / L / XL
* ไซด์ S: รอบอก 26 นิ้ว ยาว 23 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 3 - 4 ขวบ (ราคา 230 บาท)
* ไซด์ M: รอบอก 28 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 4 - 5 ขวบ (ราคา 230 บาท)
* ไซด์ L: รอบอก 30 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 5 - 6 ขวบ (ราคา 230 บาท)
* ไซด์ XL: รอบอก 32 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 7 - 8 ขวบ (ราคา 230 บาท)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0118-PI)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0118-PI)

ราคา 220 บาท จากราคาปกติ 590 บาท
มี 1 ขนาด 6
* ไซด์ 6: รอบอก 27 นิ้ว เอว 30 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 4 - 5 ขวบ (ราคา 220 บาท)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0119-BU)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0119-BU)

ราคา 220 บาท จากราคาปกติ 590 บาท
มี 2 ขนาด 4 / 6
* ไซด์ 4: รอบอก 26 นิ้ว เอว 28 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 3 - 4 ขวบ (ราคา 220 บาท)
* ไซด์ 6: รอบอก 27 นิ้ว เอว 30 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 4 - 5 ขวบ (ราคา 220 บาท)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0106-BU)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0106-BU)

ราคา 220 บาท จากราคาปกติ 590 บาท
มี 1 ขนาด 6
* ไซด์ 6: รอบอก 27 นิ้ว เอว 30 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 4 - 5 ขวบ (ราคา 220 บาท)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0107-PI)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0107-PI)

ราคา 220 บาท จากราคาปกติ 590 บาท
มี 2 ขนาด 4 / 6
* ไซด์ 4: รอบอก 26 นิ้ว เอว 28 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 3 - 4 ขวบ (ราคา 220 บาท)
* ไซด์ 6: รอบอก 27 นิ้ว เอว 30 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 4 - 5 ขวบ (ราคา 220 บาท)

ชุดเดรส Fashion ผ้า Contton 100% (MKC-76376-YE)

ชุดเดรส Fashion ผ้า Contton 100% (MKC-76376-YE)

ราคา 240 บาท จากราคาปกติ 600 บาท
มี 1 ขนาด 4
* ไซด์ 4: รอบอก 24 นิ้ว เยาว 21 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 3 - 4 ขวบ (ราคา 240 บาท)

ชุดเดรส Fashion ผ้า Contton 100% (MKC-62265-BL)

ชุดเดรส Fashion ผ้า Contton 100% (MKC-62265-BL)

ราคา 240 บาท จากราคาปกติ 600 บาท
มี 2 ขนาด 4 / 6
* ไซด์ 4: รอบอก 24 นิ้ว เยาว 21 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 3 - 4 ขวบ (ราคา 240 บาท)
* ไซด์ 6: รอบอก 28 นิ้ว เยาว 24 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 5 - 6 ขวบ (ราคา 240 บาท)

ชุด Fashion เด็ก (OR-6333-WH) ผ้า Cotton กระโปรงยีน

ชุด Fashion เด็ก (OR-6333-WH) ผ้า Cotton กระโปรงยีน

ราคา 290 บาท จากราคาปกติ 550 บาท
มี 1 ขนาด 110
* ไซด์ 110: อก 24 นิ้ว เสื้อยาว 16 นิ้ว เอว 19 - 26 นิ้ว กระโปรงยาว 10 นิ้ว เหมาะกับน้องอายุ 5 ปี (ราคา 290 บาท)

ชุด Fashion เด็ก (OR-6341-BL) ผ้า Cotton กระโปรงยีน

ชุด Fashion เด็ก (OR-6341-BL) ผ้า Cotton กระโปรงยีน

ราคา 290 บาท จากราคาปกติ 550 บาท
มี 4 ขนาด 100 / 110 / 120 / 130
* ไซด์ 100: อก 22 นิ้ว เสื้อยาว 15 นิ้ว เอว 18 - 24 นิ้ว กระโปรงยาว 9 นิ้ว เหมาะกับน้องอายุ 4 ปี (ราคา 290 บาท)
* ไซด์ 110: อก 24 นิ้ว เสื้อยาว 16 นิ้ว เอว 19 - 26 นิ้ว กระโปรงยาว 10 นิ้ว เหมาะกับน้องอายุ 5 ปี (ราคา 290 บาท)
* ไซด์ 120: อก 26 นิ้ว เสื้อยาว 17 นิ้ว เอว 20 - 28 นิ้ว กระโปรงยาว 11 นิ้ว เหมาะกับน้องอายุ 6 ปี (ราคา 290 บาท)
* ไซด์ 130: อก 28 นิ้ว เสื้อยาว 18 นิ้ว เอว 21 - 30 นิ้ว กระโปรงยาว 12 นิ้ว เหมาะกับน้องอายุ 7 ปี (ราคา 290 บาท)

ชุด Fashion เด็ก (OR-6341-PI) ผ้า Cotton กระโปรงยีน

ชุด Fashion เด็ก (OR-6341-PI) ผ้า Cotton กระโปรงยีน

ราคา 290 บาท จากราคาปกติ 550 บาท
มี 1 ขนาด 100
* ไซด์ 100: อก 22 นิ้ว เสื้อยาว 15 นิ้ว เอว 18 - 24 นิ้ว กระโปรงยาว 9 นิ้ว เหมาะกับน้องอายุ 4 ปี (ราคา 290 บาท)

ชุดเดรสเด็ก ผ้า Cotton 100% (MN-0178-OW) ลิขสิทธิ์แท้

ชุดเดรสเด็ก ผ้า Cotton 100% (MN-0178-OW) ลิขสิทธิ์แท้

ราคา 240 บาท จากราคาปกติ 580 บาท
มี 3 ขนาด 4 / 6 / 8
* ไซด์ 4: รอบอก 20 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 3 ขวบ (ราคา 240 บาท)
* ไซด์ 6: รอบอก 21 นิ้ว ยาว 19 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 4 ขวบ (ราคา 240 บาท)
* ไซด์ 8: รอบอก 22 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 5 ขวบ (ราคา 240 บาท)

ชุดเดรสเด็ก ผ้า Cotton 100% (MN-0178-RE) ลิขสิทธิ์แท้

ชุดเดรสเด็ก ผ้า Cotton 100% (MN-0178-RE) ลิขสิทธิ์แท้

ราคา 240 บาท จากราคาปกติ 580 บาท
มี 2 ขนาด 4 / 8
* ไซด์ 4: รอบอก 20 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 3 ขวบ (ราคา 240 บาท)
* ไซด์ 8: รอบอก 22 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 5 ขวบ (ราคา 240 บาท)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (SF-3088-PI)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (SF-3088-PI)

ราคา 330 บาท จากราคาปกติ 950 บาท
มี 1 ขนาด 4
* ไซด์ 4: รอบอก 22 นิ้ว เอว 22 นิ้ว ยาว 22 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 3 - 4 ขวบ (ราคา 330 บาท)

ชุดเดรส Princess ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (PR-1786-RE)

ชุดเดรส Princess ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (PR-1786-RE)

ราคา 220 บาท จากราคาปกติ 590 บาท
มี 1 ขนาด S
* ไซด์ S: รอบอก 26 นิ้ว เอว 26 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 5 - 6 ขวบ (ราคา 220 บาท)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0817-BU)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0817-BU)

ราคา 220 บาท จากราคาปกติ 590 บาท
มี 1 ขนาด 8
* ไซด์ 8: รอบอก 28 นิ้ว เอว 32 นิ้ว ยาว 27 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 5 - 6 ขวบ (ราคา 220 บาท)

ชุดเดรสเด็ก Sofia ลิขสิทธิ์แท้ ผ้า Cotton 100% (SF-3092-VI)

ชุดเดรสเด็ก Sofia ลิขสิทธิ์แท้ ผ้า Cotton 100% (SF-3092-VI)

ราคา 300 บาท จากราคาปกติ 490 บาท
มี 1 ขนาด 4
* ไซด์ 4: รอบอก 20 นิ้ว เอว 24 นิ้ว ยาว 23 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 3 ขวบ (ราคา 300 บาท)

ชุดเซทเด็ก Minnie Mouse ลิขสิทธิ์แท้ ผ้า Cotton 100% (MN-0148-PL)

ชุดเซทเด็ก Minnie Mouse ลิขสิทธิ์แท้ ผ้า Cotton 100% (MN-0148-PL)

ราคา 210 บาท จากราคาปกติ 265 บาท
มี 1 ขนาด S
* ไซด์ S: รอบอก 22 เสื้อยาว 14 เอว 15 - 25 กางเกงยาว 11 เหมาะกับเด็กอายุ 1 ขวบ (ราคา 210 บาท)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0806-PI)

ชุดเดรส Frozen ลิขสิทธิ์แท้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ (FRZ-0806-PI)

ราคา 380 บาท จากราคาปกติ 950 บาท
มี 2 ขนาด 4 / 6
* ไซด์ 4: รอบอก 26 นิ้ว เอว 28 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 3 - 4 ขวบ (ราคา 380 บาท)
* ไซด์ 6: รอบอก 27 นิ้ว เอว 30 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 4 - 5 ขวบ (ราคา 380 บาท)

ชุดเดรส Sofia ลิขสิทธิ์แท้ ผ้า Cotton 100% (SF-3062A-VI)

ชุดเดรส Sofia ลิขสิทธิ์แท้ ผ้า Cotton 100% (SF-3062A-VI)

ราคา 290 บาท จากราคาปกติ 450 บาท
มี 2 ขนาด 1 / 2
* ไซด์ 1: รอบอก 20 นิ้ว เอว 18 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 1 ขวบ (ราคา 290 บาท)
* ไซด์ 2: รอบอก 22 นิ้ว เอว 20 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว เหมาะกับเด็กอายุ 2 ขวบ (ราคา 290 บาท)